Povoljno, brzo i efikasno za celu teritoriju grada Beograda

Dezinsekcija

Žuti Mravi

Uništavanje žutih mrava

Osnovna karakteristika žutih kao i ostalih vrsta mrava je u tome što žive u kolonijama. Svaka kolonija se sastoji od tri različite forme mrava od kojih svaka obavlja posebne poslove, a među njima postoje i spoljne razlike… Continue reading

Crni Mravi

Uništavanje crnih mrava

Izgled: spadaju među najveće mrave, od 7-10 mm. Ovo je najučestalija vrsta , samo neki od njih imaju crvenkastu, a neki žućkastu nijansu. Ova vrsta ima veliku gornju vilicu (lat. Mandibulae).

Prebivalište: žive na vlažnim mestima, u… Continue reading

Stenice

Uništavanje stenica

Stenice su parazitski hematofagni insekti veličine 4-5mm koje su poznate ljudima vekovima. Stenice su brojna familija, ali najveći problem u komunalni higijeni predstavlja Cimex Lectularius – Krevetna stenica, koja parazitira na čoveku. Stenice svojim ubodom izazivaju lezije na… Continue reading

Buve

Uništavanje buva

Buve su ektoparaziti čoveka i domaćih životinja.Imaju usni aparat prilagođen za probijanje kože domaćina i sisanje krvi. Uglavnom su tamne boje, veličine 1,5 do 3,3mm. Imaju dugačke noge, a poslednji par je posebno prilagođen za skakanje. Tako zahvaljujući… Continue reading

Stršljen

Uništavanje stršljena

Stršljeni su najveći predstavnici porodice osa koji žive u regionu Srednje Evrope. Matica je dugačka do 35 mm, radilice 18-25 mm, a trutovi 21-28 mm. Životni ciklus stršljensko društva počinje u proleće. Mlada matica koja je jedina preživela… Continue reading